Kapadokya

“Kapadokya” Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ´in püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakalarin milyonlarca yil boyunca yağmur ve rüzgar tarafindan aşindirilmasiyla ortaya çikmiştir.

İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler'in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hrıstiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler bölgeyi putperestlerin zulmünden kaçan Hıristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.

Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin, dünyanin en güzel manzarasi ile bir araya geldiği bir yerdir.

Coğrafi olaylar Peribacalarini oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarinin içlerine ev, kilise oymuş, bunlari fresklerle süsleyerek, binlerce yillik medeniyetlerin izlerini günümüze taşimiştir. İnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandiği Kapadokya'nin yazili tarihi Hititlerle başlar. Tarih boyunca ticaret kolonilerini barindiran ve ülkeler arasinda ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu'nun da önemli kavşaklarindan biridir.

M.Ö. XII. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüyle bölgede karanlık bir dönem başlar. Bu dönemde Asur ve Frigya etkileri taşıyan Hitit Kralları bölgeye egemen olur. Bu Krallıklar M.Ö. VI. yüzyıldaki Pers işgaline kadar sürer. Bugün kullanılan Kapadokya adı, Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına geliyor.

M.Ö. 332 yılında Büyük İskender Persleri yenilgiye uğratır, ama Kapadokya'da büyük bir dirençle karşılaşır. Bu dönemde Kapadokya Krallığı kurulur.

Kayalara oyulmuş geleneksel Kapadokya evleri ve güvercinlikler yörenin özgünlüğünü dile getirirler. Bölgenin tek mimarı malzemesi olan taş yörenin volkanik yapısından dolayı ocaktan çıktıktan sonra yumuşak olduğundan çok rahat işlenebilmekte ancak hava ile temas ettikten sonra sertleşerek çok dayanaklı bir yapı malzemesine dönüşmektedir. Kullanılan malzemenin bol olması ve kolay işlenebilmesinden dolayı yöreye has olan taş işçiliği gelişerek mimari bir gelenek halini almıştır. Gerek avlu gerekse ev kapılarının malzemesi ahşaptır. Kapadokya'yı eskiden ev olarak kullanıyorlardı.Bu yüzden şimdi kalıntılar çıkartılıyor. Bunlar tarihi eser olarak koruma altına alınıyor