Egitimin önemi

Bir çok kişi elde ettiği imkan ve başarıyı eğitime borçludur. Eğitim yoluyla insanın sahip olacağı meslek çok kere kişiyi ruhsal açıdan doyurur ve maddi olarak rahatlatır. Bu durumun sağlayacağı imkanlar kişinin hayattan daha fazla zevk almasını mümkün kılar.

İyi bir eğitim hayat standardını yükseltir. Yükseköğretim hayattaki çeşitli olaylar arasındaki gerçekleri, bağlantıları ve ilkeleri görmek ve anlamak becerisini kazandırır. İyi bir eğitim aynı zamanda kişide yeni ilgi alanlarının gelişmesine yardım ederek hayatı daha zevkli ve ilginç kılar.

Eğitim insanın bilerek düşünce üretmesine imkan verir. İnsanın kafasındaki kalıpları kırmasına ve dünyaya daha esnek ve geniş açıdan bakmasına imkân verir. Eğitim olmaksızın insan bildikleriyle sınırlı kalır, dünyanın zenginliliğini ve çeşitliliğini mutlaka kendi kafasındaki kalıplara oturtmak için çaba harcar. Buna "Yüzeysellik" denir. Yüzeyselliği aşmak ancak eğitimle, okumakla ve okuduğunu özümlemekle mümkün olur. Bilgi farklılık yaratan farktır. Eğitim hayatın inceliklerini görmeyi sağlar.

Eğitim yoluyla insan, bireysel farklılıkları anlamayı, hoş görmeyi ve bundan yeni sentezler yaparak, yaşamın tadına varmayı öğrenir. Eğitim, yaşamı kontrol etmeyi kolaylaştırır. Yüksek öğretime başlamak kişiye daha büyük bir güven ve sorumluluk kazandırır. Kişiye bağımsız düşünme becerisini geliştirmek için yardımcı olur. Genç birey problemleri kendisinin de çözebileceği konusunda güven kazanır.

Böylece daha evvel yapılmış ve söylenmiş olanlara sadece karşı çıkmak veya onları körü körüne kabullenmek yerine, genç birey kendi çözümlerini geliştirme şansına sahip olur. Üniversite eğitimi yapmakla kişinin amacı; zihinsel açıdan zevk verecek ve ekonomik açıdan imkan sağlayacak bir işe girmek, aylık gelirini ve toplumsal statüsünü yükseltecek yeni bir hayata geçmek, iyi eğitilmiş bir insan olmak, yeni şeyler öğrenmek, zihinsel açıdan beslenmek, kendine güvenini artırmak, ufuklarını genişletmek v.b olmalıdır. Amaçsızlık, sadece anne ve baba istediği için okumuş olmak,arkadaşlar gidiyor diye üniversiteye gitmek istemek kişinin yanlış amaçlar peşinde olduğunu gösterir.

Eğitimin başarısı, hayat ve iş başarısını tam olarak temsil etmese de, bir yönetici eleman seçerken seçime, eğitim hayatındaki notları yüksek olanların başvurularını bir yana ayırarak başlar ve sözlü görüşmeye bunları çağırır. Çalışmaya başladıktan sonra kişinin kurum içindeki statüsü ve gelişimi kendi

performansına bağlıdır. Ancak işe kabulde iyi notlar, çeşitli sertifikalar ve parlak bir eğitim geçmişi, temel belirleyicidir.

İslam Dini, ilme ve bilgiye gerektiği değeri vermiş ve bilgiye ulaştıracak bütün meşru yolları açık tutmuştur. İlim öğrenmek için, zaman, mekan ve yaş sınırı koymamıştır. Erkek ve kadın herkese beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi emretmiş, hayatın her aşamasında kişinin kendi durum ve konumuna göre ilimle iç içe olmasını istemiştir.

Nesillerimiz Allah’ın bize birer emanetidir. Emanete sahip çıkmak, iyi bir eğitim almalarını ve ahlâklı yetiştirilmelerini sağlamak onların hakkı olduğu gibi bizim de başlıca vazifelerimizdendir. Her alanda gelecek kuşaklarımıza gerekli eğitim ve öğretim imkanlarının sağlanması aynı zamanda toplumsal bir ödevdir.

Sevgili Peygamberimizin “İlim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır.” Hadisi şerifinden yola çıkarak hiçbir ayrım yapmadan erkek çocuklarımızla birlikte kız çocuklarımızı da eğitim ve öğretim haklarından asla mahrum etmeyelim. Milletler geleceklerini, yetiştirdikleri nesillerin eğitim ve öğretimine gereken önemi vererek ve onları en güzel şekilde eğiterek garanti altına alabilirler.

Gerek bireysel ve gerekse toplumsal düzeyde ilme giden yolları açma ve ilmin önündeki engelleri kaldırma gayreti içinde olmalıyız. Kız olsun erkek olsun çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimleri için bütün imkanlarımızı seferber etmeliyiz.

Onların hem kendilerine, hem ailelerine, milletimize ve insanlığa yararlı birer birey olarak yetiştirilebilmelerinin, iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.

 

Önceki Yazilar'
Almanya egitim sistemi
Verimli ders calisma yöntemleri